Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
ID Proiect: 141244

"Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studentilor si al competitivitatii noilor intreprinderi din Romania, in conditiile unui acces la piata fortei de munca sustenabil si flexibil (FutureBiz)" - un proiect INNOTECH STUDENTDistribuirea certificatelor de competente antreprenoriale in cadrul proiectului FutureBiz


Stimați beneficiari,

Vă informăm că ridicarea certificatului de absolvire a cursului din cadrul proiectului „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților si al competitivității noilor întreprinderi din Romania, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil si flexibil (FutureBiz)”, ID 141244, se face de la sediul IPA SA din Calea Floreasca, nr. 169, clădirea IPA, intrarea 2, et. 5, secretariat, de luni pana vineri, conform procedurii atasate.

ATENTIE !

Va rugam sa consultați procedura de acordare a Certificatelor !6

Campanii informare

356

Certificate Compentente Antreprenoriale

20

Planuri de Afaceri finantate

100000

Finantare maxima

Eveniment de informare FutureBIZ

29 dec 2023

COMUNICAT DE PRESĂ PENTRU FINALIZAREA PROIECTULUI

IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de automatizare, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația de Marketing a Studenților din România (AMA) au finalizat proiectul „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din Romania, în condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, ID: 141244

Proiectul a început la data de 28 decembrie 2021 și s-a finalizat la data de 31 decembrie 2023.

Eveniment de informare FutureBIZ

10 feb 2022

Va invitam sa participați online in data de 11 feb 2022, ora 13:00 la primul eveniment de informare din cadrul proiectului FutureBIZ unde vor fi prezentate elemente esențiale ale eligibilității, formarii profesionale, concursul de Planuri de Afaceri, schema de minimis și activitățile suport pentru GT.


CONCURS DE SELECȚIE PLANURI DE AFACERI


DEPUNEREA PLANURILOR DE AFACERI SE REALIZEAZĂ STRICT PE SITE-UL HTTPS://WWW.FUTUREBIZ.RO


Toate activitățile din cadrul proiectul sunt oferite gratuit

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului are în vedere dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor și a abilitaților antreprenoriale în vederea sprijinirii participanților la învățământul terțiar universitar și non universitar, la schimbările din mediul social și economic, în spiritul principiilor dezvoltării durabile și inovării sociale, în acord cu sectoarele industriale identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate și a domeniilor de specializare inteligenta din Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

Domiciliul / Reședința membrilor GT: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau București-Ilfov

ATENȚIE ! Noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului NU pot avea sediul social / punct de lucru în București-Ilfov


ETAPA 1: INFORMAREA, SELECȚIA ȘI FORMAREA ANTREPRENORIALĂ


Activitate

Data Începere

Data Finalizare

A 1.1. Campania de informare a publicului țintă 28 Decembrie 2021 27 Iunie 2022
A 1.2. Selecția grupului țintă 28 Decembrie 2021 27 Iunie 2022
A 1.3. Organizarea și derularea programului de formare antreprenorială 28 Decembrie 2021 27 Iunie 2022
A 1.4. Organizarea și susținerea concursului de selecție PA 15 aprilie 2022 14 iunie 2022
A 1.5. Organizarea și derularea de întreprinderi simulate 29 Martie 2022 27 Iunie 2022
A 1.6. Efectuarea stagiilor de practică 29 MArtie 2022 27 Iunie 2022
A 1.7. Organizarea și susținerea serviciilor de consiliere / consultanță / mentorat 29 Martie 2022 27 Iunie 2022
A 1.8. Înființarea / demararea afacerilor. Semnarea contractelor de subvenție 28 Aprilie 2022 27 Iunie 2022

Stimați beneficiari, preînscrierile în proiectul FutureBIZ au început și vor fi deschise pana se va ajunge la aprox 350 persoane înscrise, pe sistemul “primul venit, primul servit”. Înainte de preînscriere va rugam sa consultați condițiile de eligibilitate, apoi sa utilizați Formularul electronic de preînscriere.

Din cei 345 de cursanți/studenți cel puțin 35 de persoane vor fi selectate din mediul rural și/sau persoane de etnie roma. Toate persoanele ce vor face parte din grupul țintă vor fi selectate în prima faza în baza interesului acordat fata de activitățile prezentului proiect, selecția se va baza pe asigurarea egalității de șanse și nediscriminare, avându-se în vedere selecția atât a persoanelor din mediu rural cat și a celor de etnie roma (cel puțin 35 de persoane – 10%). Din totalul grupului țintă, cel puțin 20% vor fi femei (70).

ATENȚIE ! Cursurile vor fi organizate la sală în locații la nivelul județelor Prahova / Brașov / Constanța sau orice altă zonă de impact, în funcție de identificarea grupului țintă

Cursurile vor fi organizate cu prezență fizică. Este obligatoriu ca la data începerii programului de formare antreprenorială și pe parcursul derulării acestuia participanții să îndeplinească condițiile sanitare în vigoare, stabilite de către autoritățile statului, și să prezinte documente care să certifice îndeplinirea acestora.

Pe durata stării de alertă instituită prin HG 34/06.01.2022, în perioada 8 ianuarie 2022 – 6 februarie 2022 este permisă participarea la cursuri de formare pentru:

 • persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul.SUPORT PENTRU PARTICIPANȚI:

În cadrul proiectului fiecare persoană înscrisă și validată va beneficia printre altele de următoarele servicii:

 • Creșterea abilitaților de tip antreprenorial și competente în dezvoltarea durabila, utilizarea TIC, inovarea socială prin acces gratuit la sesiuni de formare profesionala “Competențe Antreprenoriale“. Servicii incluse: transport, cazare, masa, training.
 • Accesului la un set de masuri complete privind susținerea antreprenoriala;
 • Creșterea competentelor antreprenoriale / manageriale prin participarea gratuit la stagii de practica la firme cu experienta din același domeniu;
 • Finanțarea a 21 de noi firme și sprijinirea acestora în implementarea afacerii;
 • Promovarea noilor firme înființate în cadrul rețelelor europene de afaceri;

CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU ÎNSCRIERE:

Domiciliul / reședința celor 350 de participanți va fi situată într-una dintre regiunile de dezvoltare ale României, respectiv: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cat și în regiunea Bucuresti-Ilfov. Afacerile dezvoltate in cadrul proiectului (sediul social / punctele de lucru) vor fi situate în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României.


Grupul țintă al proiectului va fi format din 350 de studenți aflați într-una dintre următoarele categorii:

STUDII DE LICENȚĂ SAU MASTERAT
Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență;

CURSANȚI ÎN COLEGII
Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii;

DOCTORANZI ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Pentru completarea dosarului de inscriere va rugam sa urmati pasii de mai jos:

1. Descarcati, completati si semnati documentele/Anexele de mai jos.

Atentie !

 • Va rugam atenție la completarea și semnarea acestora doar în zona care va este adresata (semnati doar in zona pentru STUDENT)!
 • NU COMPLETAȚI ZONA CARE CONȚINE DATA INTRĂRII ÎN OPERAȚIUNE !

 • Unele documente au doar caracter informativ !

2. Dosarul de înscriere va conține:

 • Anexele 1-4;
 • Adeverința student/masterand/doctorand emisa de facultate ( cu nr. de înregistrare și semnătură secretariat);
 • Ultima diploma de studii;
 • Carte identitate/buletin;
 • Certificat de nastere;
 • Certificat casatorie.

(documentele sunt necesare in vederea eliberării Certificatelor ANC de Competente Antreprenoriale)

Va rugam sa scrieti Conform cu originalul si sa semnati fiecare document in copie din dosar !

 


3. Toate documentele de mai sus se vor scana color, rezolutie maxim 200dpi si se vor transmite pentru validare catre adresa futurebiz@ipa.ro


4. Ulterior documentele de mai sus se vor transmite catre sediul IPA SA, intr-un dosar dupa urmatoarea procedura:

 • se pot depune personal, la sediul IPA SA (Luni-Vineri orele 8:00-15:00), din Str. Calea Floreasca Nr. 169, Cladirea IPA, Et. 4, Sector 1, București, Romania – Secretariat IPA SA
 • se pot transmite prin posta rapida (Fan Courier, TNT, Cargus, DPD, Pink Post, etc.) la sediul IPA SA din Str. Calea Floreasca Nr. 169, Cladirea IPA, Et. 4, Sector 1, București, Romania – Secretariat IPA SA, cod poștal 014459 – Persoana de contact: Ion Laurentiu-Florian 0213180023.

Va rugam sa menționati pe plic titlul si ID-ul proiectului, anume: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studentilor si al competitivitatii noilor intreprinderi din Romania, in conditiile unui acces la piata fortei de munca sustenabil si flexibil (FutureBiz) ”, Contract: POCU/829/6/13/141244


5. Dupa validarea dosarului/documentelor transmise in plic, veti primi o confirmare a statulului dvs de persoana inregistrata in proiectul FutureBIZ si veti primi informatii despre sesiunile de curs din perioada ulterioara inscrierii.

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de depunere, continutul dosarului si documentele necesare puteti contacta expertii de mai jos:

# Nume Prenume Functie Contact
1 Spiridon Gabriel Coordonator Campanie si Selectie Grup Tinta Tel: 021.318.00.55 , e-mail: spiridon @ ipa.ro
2 Pop Eugen Expert selectie Grup Tinta Tel: 021.318.00.36, e-mail: epop @ ipa.ro

CONCURS PLANURI DE AFACERI

DEPUNEREA PLANURILOR DE AFACERI SE REALIZEAZĂ STRICT PE SITE-UL HTTPS://WWW.FUTUREBIZ.RO

https://www.futurebiz.ro/documente.php

In urma analizei planurilor de afaceri făcute, vor fi selectate pentru finanțare 21 de planuri de afaceri după următoarea structură:

 • 2 firme cu subvenție de echivalent 100.000 Euro și 5 angajați;

 • 6 firme cu subvenție de echivalent 80.000 Euro și 4 angajați;

 • 5 firme cu subvenție de echivalent 60.000 Euro și 3 angajați;

 • 8 firme cu subvenție de echivalent 40.000 Euro și 2 angajați.

In procesul de selecție a planurilor de afaceri se va tine cont de dezvoltarea sectoarelor care vizează dezvoltarea de întreprinderi ce activează în sectoarele competitive identificate prin intemediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sănătate identificate prin SNCDI.

 1. Vor fi finantate planuri de afaceri in limita bugetului disponibil la nivel de proiect, in ordinea descrescatoare a punctajelor.
 2. Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include minimum urmatoarele elemente:
  • descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, rezultate, indicatori);
  • analiza SWOT a afacerii;
  • schema organizatorică și politica de resurse umane;
  • descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
  • analiza pieței de desfacere și a concurenței;
  • strategia de marketing;
  • proiecții financiare privind afacerea.

In cadrul procesului de selecție pot depune planuri de afaceri si persoanele care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile, cu dovedite calități antreprenoriale.

Informare legata de Art. 5 din Schema de minimis – Innotech Student, anume lista domeniilor care NU POT PRIMI FINANTARE


Utilizare :

Introduceți codul CAEN cautat sau un text din descrierea acestuia, în căsuța din dreapta. Puteți descarca tot documentul sau printa folosind butoanele din dreapta sus a tabelului .

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

ELIGIBILITATE ȘI ACTIVITĂȚI PROIECT

Ce conditii trebuie indeplinite pentru a intra in proiect ?

În cadrul Innotech Student, persoanele eligibile trebuie sa îndeplinească una din condițiile următoare:

 • Studenți – Studii de licență minim anul II
 • Masteranzi
 • Doctoranzi

Persoanele care au nivel ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii sunt de-asemenea eligibili.

Care sunt activitatile principale din cadrul proiectului?

Conform Ghidului solicitantului, aprobat prin Ordinul MFE nr. 677/2020 dar și a Cerere de Finanțare aprobate de AM, IPA SA va organiza o campanie de informare pentru promovarea activităților proiectului, în paralel cu selecția studenților eligibili pentru startarea cursurilor de Competente Antreprenoriale. In continuare se vor desfășura aprox. 18 serii de curs Compentente Antreprenoriale, urmate de organizarea unui concurs de selecție a planurilor de afaceri, pentru studenții absolvenți ai cursului de CA, dar și pentru cei care au urmat cursul în cadrul altor proiecte (maxim 2 locuri disponibile).

Ce alte beneficii vor fi oferite castigatorilor desemnati?

Proiectul FutureBIZ va oferi gratuit studenților câștigători activități de mentorat, consultanță, stagii de practică și întreprinderi simulate, pentru dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor antreprenoriale.

Legat de situatia pandemica, ce masuri se vor lua pentru protejarea sanatatii participantilor ?

In cadrul proiectului FutureBIZ se vor respecta toate masurile impuse de autoritate pentru desfășurarea în bune condiții a activităților de informare, formare profesionala etc. Dacă situația o va cere, este necesar să dețineți și sa prezentați un certificat verde valabil la data participării la curs.

Vă vom ține la curent în cazul în care restricțiile impuse de autorități se vor modifica.

FORMARE PROFESIONALA

Daca nu urmez cursul din cadrul proiectului mai pot participa la concursul de Planuri de Afaceri?

DA, se pot înscrie în procesul de selecție și persoane care nu făcut cursul, dar conform Ghidului solicitantului numărul acestora nu trebuie să depășească 10% din totalul de persoane care vor beneficia de finanțare pentru înființarea unui start-up. Va fi publicata o metodologie de concurs, care va conține printre altele, condițiile pe care aceste persoane trebuie sa le îndeplinească (certificarea cunostintelor antreprenoriale).

FINANȚARE PLANURI DE AFACERI

Accesare fonduri din schema de minimis

În cadrul Innotech Student, banii destinați finanțării Planurilor de Afaceri ajung în posesia studenților prin intermediul solicitantului IPA SA, care va face toate demersurile necesare, în baza Contractului de Finantare.

De ce persoanele eligibile nu pot accesa aceste fonduri direct?

Conform Ghidului solicitantului, aprobat prin Ordinul MFE nr. 677/2020, banii ajung în posesia studenților prin intermediul solicitantului (de exemplu, o universitate, institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Român, parteneriate intre organizații eligibile etc. ) care, la rândul său, cere finanțarea de la MFE. Aceste entități (administratori de schemă) sunt intermediarii dintre studenți și instituțiile statului, entități fără de care accesarea fondurilor nu ar fi posibila.

Cum se vor acorda cele doua transe de bani ?

Banii se vor acorda în două tranșe, în baza unui contract de subvenție, astfel: 75 % la înființarea companiei și 25% în momentul în care antreprenorii vor face dovada că au ocupat locurile de muncă.

In cat timp trebuie absorbite cele doua transe de bani?

Toate cheltuielile aferente implementării planurilor de afaceri trebuie angajate în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri.

Unde este permisa implementarea/dezvoltarea afacerii, in cazul obtinerii finantarii?

Conform Ghidului Solicitantului – Innotech Student, afacerile nou înființate în mod obligatoriu se vor înființa în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru (sediul social și punctele de lucru aferente activităților economice sprijinite prin schema de minimis)

Care sunt obligatiile pentru perioada de sustenabilitate ?

În perioada ulterioară, de minimum 6 luni, de sustenabilitate, respectiv in cadrul etapei III, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

PARTENERIATÎnființată în 1960 ca Institut de cercetare – proiectare pentru automatizări, IPA SA şi-a păstrat până în prezent profilul de bază: cercetare – dezvoltare, proiectare, producţie, montaj, service şi consultanţă pentru echipamente si instalaţii de automatizare şi tehnologia informaţiei (IT), deservind industriile (chimie, petrochimie, energetică, materiale de construcţii, metalurgie, construcţii de maşini etc.), protecţia mediului (control emisii procese/ emisii noxe, monitorizare parametri meteo-hidro), servicii pentru cetăţean şi comunităţi (informatizare spaţii publice, control iluminare piste aterizare-decolare, monitorizare parametri seismici, supraveghere comportare baraje hidrotehnice, sisteme de securitate şi alarmare incendiu).

Asociația de Marketing a Studenților din România este o organizație studențească care se adresează studenților preocupați de domeniul de marketing și care promovează drepturile și interese studenților în mediul de dezvoltare profesională, educațională și dezvoltare culturală. Asociația a debutat în structura Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București, însă are de asemenea membrii în toate centrele universitare majore din România.

Asociația dorește să contribuie activ la dezvoltarea mediului universitar din domeniul marketingului, să stimuleze educația în condiții performante și evolutive, prin sprijinirea corelării mediului academic cu mediul de afaceri, precum și orientarea învățământului și cercetării de marketing către nevoile reale ale economiei.

CONTACT

IPA SA Bucuresti

Adresa: Calea Floreasca 169, Bucuresti, Romania
Telefon: +4021 3180023
Email: futurebiz@ipa.ro
Web: www.ipa.ro